IMDG Trainingen

Wettelijke basis

De hoofdstukken 1.3 (veiligheid) en 1.4 (beveiliging) van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code schrijven voor: dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen met ingang van 1 januari 2010 zijn of worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

Doelgroep

Medewerkers van inspecties, rederijen, fabrikanten, scheepvaart-, cargadoor-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

Vooropleiding

Minimaal MAVO, VMBO of gelijkwaardig niveau.

Inhoud

Gebruik en toepassing van de Engelstalige International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code met voorschriften voor het zeevervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm, inclusief transporttanks, tankwagens en bulkcontainers.

Afhankelijk van de wens van de klant komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

 • Internationale organisaties en internationale en nationale voorschriften;
 • Gevaarseigenschappen;
 • Structuur van de voorschriften;
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Identificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Bijzondere bepalingen;
 • Vrijstellingen;
 • Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Constructie en beproevingen van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden;
 • Documentatie;
 • Voorgeschreven informatie in het vervoerdocument;
 • Stuwage;
 • Scheiding (samenladingsverboden);
 • Verantwoordelijkheden van de bij het vervoer betrokken partijen;

Bijzonderheden

De training of cursus wordt verzorgd op de locatie van SMTR in Spijkenisse en is inclusief koffie, thee en water. Wij vinden het belangrijk om een goede interactie te hebben met de cursisten. Of u nu kiest voor een 3 uur of 6 uur durende training op onze locatie dan is deze altijd inclusief lunch.

De cursus kan ook op maat en 'in company' worden verzorgd.

De IMDG boeken krijgen de cursisten in bruikleen.

Afsluiting

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Indien gewenst kan de cursus ook worden afgesloten met een toets.

Cursusdata:
 • 11 mei 2020
 • In company in overleg
Duur: Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.
Kosten:

Open inschrijving €330,-

In-company maatwerk op basis van de offerte

Locatie:

De cursus kan intern of extern worden verzorgd.

Curieweg 11a

3208KJ Spijkenisse