Logo M van Marle Consultancy

VEILIGHEIDSADVISEUR
GEVAARLIJKE STOFFEN

VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES

Cursusdata 9 mei 2018.

Bewustwordingstrainingen gevaarlijke stoffen
ADR en IMDG

 

 

Wettelijke basis

De hoofdstukken 1.3 (veiligheid) en 1.10 (beveiliging) van de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en de hoofdstukken 1.3 (training) en 1.4 (security) van de IMDG schrijven voor dat personen die taken hebben met betrekking tot het vervoer, het laden en lossen van gevaarlijke stoffen worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer, en het laden en lossen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt.

 

Doelgroep

Medewerkers van inspecties, rederijen, fabrikanten, scheepvaart-, cargadoor-, expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven.

 

Inhoud

Gebruik en toepassing van de nationale (VLG) en internationale (ADR/IMDG) voorschriften voor het wegvervoer en zeevervoer van gevaarlijke goederen in verpakte vorm, UN transporttanks, ADR tanks en bulkcontainers.

Afhankelijk van de wens van de klant komen de volgende onderwerpen in min of meerdere mate aan de orde:

 • Internationale organisaties en internationale en nationale voorschriften;
 • Gevaarseigenschappen;
 • Structuur van de voorschriften;
 • Classificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Identificatie van gevaarlijke stoffen;
 • Bijzondere bepalingen;
 • Vrijstellingen;
 • Gebruik van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Constructie en beproevingen van verpakkingen, tanks en bulkcontainers;
 • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en transporteenheden;
 • Documentatie;
 • Voorgeschreven informatie in het vervoerdocument;
 • Stuwage;
 • Scheiding (samenladingsverboden);
 • Bouw- en uitrusting transporteenheden;
 • Verantwoordelijkheden van de bij het vervoer betrokken partijen;
 • Beveiliging;
 • Noodprocedures en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Duur

Conform offerte, cursus wordt op maat gemaakt.

Data 9 mei 2018 09:00 - 15:30

 

Kosten

105,- incl. lunch

 

Locatie

De cursus kan intern of extern worden verzorgd.

Curieweg 11a

3208KJ Spijkenisse

 

Afsluiting

Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een examen. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname of een certificaat, waaruit blijkt dat voor het examen een voldoende is behaald.

 

 

Volg ons:

facebook_icon LinkedIn_icon

© M van Marle Consultancy. Alle Rechten Voorbehouden. Privacyverklaring

Realisatie: MaxiGraphx

Olie